Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 6

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa

A. -1

B. 21

C. 1

D. -21

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura maj poziom podstawowy

Analiza:

Przyrównajmy dwumiany do zera, aby znaleźć rozwiązania równania:

Otrzymujemy stąd:

x1+3=0

x1=-3


x2+7=0

x2=-7


x3-11=0

x3=11

Dodajmy teraz te pierwiastki:

x1+ x2+ x3=-3-7+11=1

Odpowiedź:

A. -1

B. 21

C. 1

D. -21

Równania iloczynowe

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - równania iloczynowe

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - równania iloczynowe. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury -poziom podstawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 6 =