Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 80o. Kąt rozwarty tego równoległoboku ma miarę

A. 120o

B. 125o

C. 130o

D. 135o

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy


Analiza:

Oznaczmy nasze kąty: α, α+80°. Suma kątów w czworokącie wynosi 360°.

2α+2(α+80°)=360°

2α+2α+160°=360°

4α=360°-160°

4α=200° /:4

α=50°

Wyliczyliśmy kąt ostry. Szukany kąt rozwarty ma miarę o 80° większą od ostego:

α+80°=50°+80°=130°

Odpowiedź:

A. 120o

B. 125o

C. 130o

D. 135o


Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + = 28