Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 14

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Dla pewnej liczby x ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny. Liczba x jest równa

A. 8

B. 4

C. 2

D. 0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy


Analiza:

Wyznaczmy iloraz q dzieląc wyraz następny przez poprzedni:

q_1=\frac{a_2}{a_1}

q_2=\frac{a_3}{a_2}

Aby ciąg był geometryczny to q_1=q_2:

\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}

\frac{x+4}{x}=\frac{16}{x+4}

(x+4)^2=16x

x^2+8x+16-16x=0

x^2-8x+16=0

(x-4)^2=0

x=4

Odpowiedź:

A. 8

B. 4

C. 2

D. 0


Ciągi

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - ciągi

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - ciągi. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury -poziom podstawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 × 1 =