Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=ax+b\), a punkt \(M=(3,-2)\) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

A. \(1\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(-\frac{3}{2}\)

D. \(-1\)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowyAnaliza:


Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

A. \(1\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(-\frac{3}{2}\)

D. \(-1\)Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10
Oceń tą treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.