Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej , a punkt należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

A.

B.

C.

D.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowyAnaliza:

Miejsce zerowe funkcji ma współrzędne . Podstawmy te współrzędne do wzoru funkcji liniowej. podstawmy pod , pod :

Podobnie podstawiamy współrzędne i punktu :

Otrzymujemy układ równań z dwiema niewiadomymi:

Z pierwszego równania wiemy, że:

Podstawmy to do równania drugiego to otrzymamy :

Odpowiedź:

A.

B.

C.

D.

Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

maj

 


 

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

 

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 2 = 2