Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Dany jest ciąg \((a_n)\) określony wzorem \(a_n=\frac{5-2n}{6}\) dla \(n \geq 1\). Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-\frac{1}{3}\)

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-2\)

C. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=-\frac{1}{3}\)

D. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=\frac{5}{6}\)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowyAnaliza:


Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-\frac{1}{3}\)

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-2\)

C. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=-\frac{1}{3}\)

D. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=\frac{5}{6}\)Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11
Oceń tą treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.