Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. \((-6,-3)\)

B. \((-6,69)\)

C. \((3,-12)\)

D. \((6,-3)\)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowyAnaliza:


Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

A. \((-6,-3)\)

B. \((-6,69)\)

C. \((3,-12)\)

D. \((6,-3)\)Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9
Oceń tą treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.