Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 33

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 33

Zadanie 33 (0-4)

Dane są dwa zbiory: A ={100, 200, 300, 400, 500, 600, 700} i B ={10,11,12,13,14,15,16}. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowy

Analiza:

Narysujmy tabelę, w której umieścimy wszystkie zdarzenia elementarne, czyli sumy poszczególnych kombinacji liczb:

+10111213141516
100110111112113114115116
200210211212213214215216
300310311312313314315316
400410411412413414415416
500510511512513514515516
600610611612613614615616
700710711712713714715716

Liczba zdarzeń elementarnych wynosi:

|\Omega|=7\cdot 7=49

Zaznaczmy w tabeli liczby, które są podzielne prze 3 (cechy podzielności dostępne są TU):

+10111213141516
100110111112113114115116
200210211212213214215216
300310311312313314315316
400410411412413414415416
500510511512513514515516
600610611612613614615616
700710711712713714715716

W tym zestawieniu jest 16 liczb podzielnych przez 3. Stąd prawdopodobieństwo wynosi:

P(A)=\frac{16}{49}

Odpowiedź:

Prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3 wynosi:

Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

85 − = 81