Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 22

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy

A. 0≤p<0.2

B. 0.2≤p≤0.35

C. 0.35<p≤0.5

D. 0.5<p≤1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2015/2016 - Matura maj poziom podstawowy

Analiza:

Wyznaczmy wszystkie możliwe kombinacje:

rzut 1rzut 2rzut 3
1
2
3
4
5
6
7
8

Wśród nich zaznaczmy te serie rzutów, w których wystąpiły 2 orły:

rzut 1rzut 2rzut 3
1
2
3
4
5
6
7
8

Na 8 możliwych kombinacji 3 spełniają warunek zadania. Prawdopodobieństwo wylosowania w trzech rzutach dwóch orłów wynosi:

\frac{3}{8}=0,375

Odpowiedź:

A. 0≤p<0.2

B. 0.2≤p≤0.35

C. 0.35<p≤0.5

D. 0.5<p≤1

Statystyka opisowa

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - statystyka opisowa: rachunek prawdopodobieństwa

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - statystyka. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury - poziom podstawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 5