Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?

A. 402

B. 403

C. 203

D. 204

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowy

Analiza:

Sprawdźmy, ile jest wszystkich liczb podzielnych przez 5, a mniejszych od 2018. W tym celu znajdźmy największa liczbę podzielną przez 5, ale mniejszą od 2018. Jest nią 2015. Podzielmy przez 5, a otrzymamy ilość liczb podzielnych przez 5 w zbiorze [0, 2018]

2015:5=403

Sprawdźmy, ile jest liczb jedno-, dwu- i trzycyfrowych podzielnych przez 5. Są to wszystkie liczby mniejsze i równe 995.

995:5=199

Teraz wystarczy już ze zbioru [0, 2018] odjąć zbiór [0, 995]. Pozostaną nam tylko liczby 4-ro cyfrowe.

403-199=204

Odpowiedź:

A. 402

B. 403

C. 203

D. 204


Statystyka opisowa

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 24
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 - poziom podstawowy

2018

maj

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

4.7 (93.33%) 18 głos[ów]Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzaminy maturalne - archiwum

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2019 - poziom podstawowy

2019

Dostępna tylko treść zadania


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Oceń tą treśćTematyczny arkusz maturalny - statystyka opisowa: rachunek prawdopodobieństwa

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - potęgi. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.

Tematyczny arkusz maturalny - statystyka opisowa: rachunek prawdopodobieństwa

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 24
5 (100%) 2 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

1 + 1 =