Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25

Zadanie 25 (0-1)

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/8

D. 1/6

Źródło CKE - Arkusz maturalny 2017 - poziom podstawowy

Analiza:

Po pierwsze wymieńmy sobie dzielniki liczby 24: {1,2,3,4,6,8,12,24}. Mamy w zbiorze 8 elementów.

Prawdopodobieństwo zapisujemy jako iloraz sukcesów do całości. W zbiorze całości mamy 24 liczby. Zbiór sukcesów to 8 liczb. Stosunek sukcesów do całości opisuje ułamek, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A:


Odpowiedź:

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/8

D. 1/6

Statystyka opisowa

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - statystyka opisowa: rachunek prawdopodobieństwa

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - statystyka. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury - poziom podstawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 ÷ = 1