Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-2x-11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. (-2,-3)

B. (-2,-12)

C. (1,-8)

D. (1,-12)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy


Analiza:

Odpowiedź:

A. (-2,-3)

B. (-2,-12)

C. (1,-8)

D. (1,-12)


Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

maj

 


 

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

 

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią


Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

18 − = 15