Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-2x-11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. (-2,-3)

B. (-2,-12)

C. (1,-8)

D. (1,-12)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy


Analiza:

Skorzystajmy ze wzorów na współrzędne wierzchołka paraboli:

p=-\frac{b}{2a}

p=-\frac{-2}{2\cdot 1}

p=\frac{2}{2}

p = 1


q=-\frac{\Delta}{4a}

\Delta=b^2-4ac=(-2)^2-4(-11)\cdot 1=4+44=48

q=-\frac{48}{4}

q = -12

Odpowiedź:

A. (-2,-3)

B. (-2,-12)

C. (1,-8)

D. (1,-12)


Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 2 = 1