Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 26

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż równanie (x3-8)(x2-4x-5)=0.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Każdy człon równania przyrównajmy do zera:

Każdy rozpatrzmy osobno:

Stąd otrzymujemy:

Druga składowa równania:

to równanie kwadratowe. Spodziewamy się dodatkowo maksymalnie dwóch rozwiązań. Ale wszystko uzależnione jest od wartości delty:

Obliczmy deltę:

Stąd wiemy, że uzyskamy dodatkowe dwa rozwiązania. Jeżeli któreś z nich jest powtórzeniem x1 to będziemy mieli dwa rozwiązania całości. W przeciwnym wypadku, aż trzy!

Odpowiedź:

Rozwiązania równania należą do zbioru {-1, 2, 5}.


Równania iloczynowe

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Tematyczny arkusz maturalny - równania iloczynowe

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - równania iloczynowe. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury -poziom podstawowy.

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 42 = 44