Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Dane są liczby a i b takie, że 2<a<3 oraz –1<b<1.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Iloraz jest zawsze dodatni. P F
Różnica jest zawsze dodatnia. P F

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2015/2016


Analiza:

Liczba dodatnia dzielona przez liczbę ujemną daje nam ZAWSZE wynik ujemny:

-b:a=.

Jeżeli b<0, to też będzie mniejsze od 0. Zdanie Iloraz jest zawsze dodatni. jest fałszywe.

Dla zdania "Różnica jest zawsze dodatnia." wystarczy znaleźć jeden przypadek, dla którego założenie będzie niespełnione. Niech nasz a=2. Pomniejszenie b=0 o a=2 da nam -2 - liczbę niedodatnią. Zdanie jest fałszywe.

Odpowiedź:

Iloraz jest zawsze dodatni. P F
Różnica jest zawsze dodatnia. P F

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny 2019

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2019.Zadanie z analizą i odpowiedzią

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Egzamin gimnazjalny 2017


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dołącz do grupy na FB

W prezencie od Mikołaja uruchamiamy grupę :). Chcesz mieć wpływ na to co i kiedy pojawia się na obliczu matematyki? Dołącz do grupy zamkniętej, Szczegóły na grupie
Wystartowaliśmy 26.12.2018.

Egzaminy gimnazjalne - archiwum

2015


Zadanie bez odpowiedzi i bez analizy


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2018


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2016


Zadanie z analizą i odpowiedzią


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

× 7 = 21