Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną. P F
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną. P F

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018


Analiza:

Sprawdźmy zdanie pierwsze:

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną.

\(\sqrt[3]{8}\) równe jest \(2\)

\(\sqrt[3]{8}-3=2-3=-1\)

Liczba \(-1\) nie jest liczbą naturalną. Zdanie jest fałszywe.

Dla przykładu możesz sprawdzić w kalkulatorze Pierwiastek trzeciego stopnia z 8: \(\sqrt[3]{8}\).

Sprawdźmy zdanie drugie:

Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną.

\(\sqrt[3]{64}\) równe jest \(4\)

\(\sqrt{25}\) równe jest \(5\)

\(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}=4-5=-1\)

Liczba \(-1\) jest liczbą ujemną. Zdanie jest prawdziwe.

Dla przykładu możesz sprawdzić w kalkulatorze Pierwiastek z 25: \(\sqrt{25}\).
Dla przykładu możesz sprawdzić w kalkulatorze Pierwiastek trzeciego stopnia z 64: \(\sqrt[3]{64}\).

Odpowiedź:

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną. P F
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną. P F

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 3
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2018

2018


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2018
5 (100%) 3 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2017

2017


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2017
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2016

2016


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2016
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzaminy gimnazjalne - archiwum

Archiwum

2015

Zadania niedostępne


Zadanie chwilowo niedostępne


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzaminy gimnazjalne - archiwum
Oceń tą treść


Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 3
5 (100%) 1 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.