Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 14 W układzie współrzędnych narysowano wykres

Zadanie 14 (0-1)

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. P F
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. P F

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018


Analiza:

Przyjrzyjmy się zdaniu pierwszemu: "Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6". Sprawdźmy jakie wartości osiąga funkcja dla równego 1 i 6. Zaznaczmy je na wykresie (czerwone punkty).

Kliknij, aby przejść do narzędzia

Z wykresu odczytujemy, że dla tych argumentów funkcja przyjmuje wartości 0.

Zdanie jest prawdziwe.

Przyjrzyjmy się zdaniu drugiemu: "Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne.". Sprawdźmy jakie wartości osiąga funkcja dla między 1 i 6. Zaznaczmy je na wykresie (czerwonymi liniami).

Kliknij, aby przejść do narzędzia

Z rysunku widać, że wartości dla argumentów między 1 i 6 są dodatnie. Zdnie drugie jest fałszywe.

Odpowiedź:

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. P F
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. P F

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny 2019

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2019.Zadanie z analizą i odpowiedzią

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Egzamin gimnazjalny 2017


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dołącz do grupy na FB

W prezencie od Mikołaja uruchamiamy grupę :). Chcesz mieć wpływ na to co i kiedy pojawia się na obliczu matematyki? Dołącz do grupy zamkniętej, Szczegóły na grupie
Wystartowaliśmy 26.12.2018.

Egzaminy gimnazjalne - archiwum

2015


Zadanie bez odpowiedzi i bez analizy


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2018


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2016


Zadanie z analizą i odpowiedzią


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

2 + 8 =