Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - część I, zadania. 1-5

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 i po egzaminie. Możemy wspólnie przeanalizować na spokojnie zadania i pokusić się o ich analizę. Wiem, że dla Was to gorący temat więc do dzieła.

Zadanie 1 (0-1)

Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Obaj szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie.

Matematyka egzamin gimnazjalny 2017 - zadanie 1

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. P F
Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m. P F

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018

Analiza:

Przyjrzyjmy się sytuacji:

Oby to nie była zima. Jeśli tak to Turysta A może mieć problem (jak o 14.00 będzie na szczycie to może nie zdążyć wrócić przed zmrokiem). Ale do rzeczy.

Obaj Turyści mają szansę spotkać się tylko w godzinach 12.00-14.00, ponieważ tylko w tych godzinach byli razem "w trasie". Między 13.00 a 14.00 Turysta A był na wysokości między ok. 1900 m. a 2000 m. W tym samym czasie Turysta B był już na poziomie poniżej 1800 m. Zatem Turyści nie mogli spotkać się między godziną 13.00 a 14.00

A co z wysokością. Jeżeli Turyści mogli się spotkać tylko w godzinach miedzy 12.00 a 14.00, między 12.00 a 13.00 oboje znajdowali się na wysokości powyżej 1700 m. Zatem tam musieli się spotkać.

Odpowiedź:

Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. P F
Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m. P F

 

Zadanie 2 (0-1)

Paweł przejechał na rowerze trasę długości 700 m w czasie 2 min.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa

A. 10,5  \(\frac{km}{h}\) B. 14 \(\frac{km}{h}\) C. 21 \(\frac{km}{h}\) D. 35 \(\frac{km}{h}\)

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018

Analiza:

Wiedząc, że Paweł pokonał trasę równą:
S = 700 m
w czasie
t = 2 min,
a prędkość to droga (tutaj opisana jako trasa) pokonana w jednostce czasu otrzymujemy:
\(\frac{700[m]}{2[min]}=\frac{350[m]}{1[min]}\)
Ponieważ
\(1[m]=\frac{1}{1000}[km]\)
oraz
\(1[min]=\frac{1}{60}[h]\)
z zamiany jednostek otrzymujemy
\(\frac{350[\not{m}]\cdot\frac{1[km]}{1000[\not{m}]}}{1[\not{min}]\cdot\frac{1[h]}{60[\not{min}]}}=\frac{\frac{350}{1000}}{\frac{1}{60}}\frac{km}{h}=\frac{35}{100}\cdot60\frac{km}{h}=\frac{35}{10}\cdot6\frac{km}{h}=\frac{210}{10}\frac{km}{h}=21\frac{km}{h}\)

Jak nie zmęczyła Ciebie powyższa analiza, albo preferujesz prostsze rozwiązania, to w tym wypadku możemy pokusić się o szacowanie.

Wiemy, że w ciągu 2 minut pokonał 700 m, to 1 km pokona w około 3 minut. W ciągu godziny mamy 20 takich 3-minutowych przedziałów czasu, więc w ciągu 1 h Paweł przejedzie trochę ponad 20 km. A to już nam wystarczy żeby oszacować, że Paweł jechał z prędkością nieznacznie większą od 20\(\frac{[km]}{[h]}\).

Odpowiedź:

A. 10,5  \(\frac{km}{h}\) B. 14 \(\frac{km}{h}\) C. 21 \(\frac{km}{h}\) D. 35 \(\frac{km}{h}\)

Zadanie 3 (0-1)

Dane są cztery wyrażenia:

1. \(\frac{3}{4}\cdot(-3)\) 2. \(\frac{3}{4}:(-3)\) 3. \(\frac{3}{4}+(-3)\) 4. \(-\frac{3}{4}-3\)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największą wartość ma wyrażenie

A. I B. II C. III D. IV

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018

Analiza:

Upraszczając wszystkie wyrażenia otrzymujemy kolejno:

1. \(\frac{3}{4}\cdot(-3)=-\frac{9}{4}\) 2. \(\frac{3}{4}:(-3)=-\frac{1}{4}\) 3. \(\frac{3}{4}+(-3)=-2\frac{1}{4}\) 4. \(-\frac{3}{4}-3=-3\frac{3}{4}\)

Wszystkie wartości są mniejsze od zera, więc największą jest ta znajdująca się najbliżej zera, czyli \(-\frac{1}{4}\)

Odpowiedź:

A. I B. II C. III D. IV

Zadanie 4 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaokrąglenie ułamka okresowego 9,2(6) z dokładnością do 0,001 jest równe

A. 9,262 B. 9,263 C. 9,266 D. 9,267

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018

Analiza:

Zastanówmy się jak wygląda liczba 9,2(6) do czwartego miejsca po przecinku:
9,2666.
Ponieważ 4 miejsce po przecinku to cyfra 6 czyli zgodnie z zasadami zaokrąglania (do góry, gdy cyfra następna jet równa lub większa 5) trzecią cyfrę po przecinku podnosimy o 1. Otrzymujemy: 9,267.

Odpowiedź:

A. 9,262 B. 9,263 C. 9,266 D. 9,267

Zadanie 5 (0-1)

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a, cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełnia siedem liczb. P F
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3. P F

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018

Analiza:

Ponieważ a i b są cyframi to muszą należeć do zbioru
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
Z tego zbioru od razu możemy usunąć 0, 1 i 2, ponieważ dla nich nie jesteśmy w stanie znaleźć do pary cyfry, która spełniałaby warunek a+b=12,
tzn. dla tych przypadków:
gdy a=0
b=12-0=12 - to nie jest cyfra.
Identycznie dla a=1 i a=2 b nie jest cyfrą, bo jest równe kolejno 11 i 10.
Mamy więc zawężony zbiór:
{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
Pogrupujmy w pary, tak aby a+b=12. Mamy więc {3, 9}, {4, 8}, {5, 7} i to już wszystko.
Istnieją tylko 3 takie pary liczb.
cechy podzielności wiemy, że jeśli suma cyfr wchodzących w skład liczby jest podzielna przez 3, to taka liczba też jest podzielna przez 3.
a+b=12 jest podzielne przez 3, czyli każda liczba ba spełniająca warunki z zadania jest też podzielna przez 3.

Odpowiedź:

Warunki zadania spełnia siedem liczb. P F
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3. P F
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - część I, zadania. 1-5
Oceń tą treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *