Egzamin gimnazjalny 2013 mat.- z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB|=20 cm i |AC|=16 cm.

twierdzenie pitagorasa a styczna do okręgu i promień

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2013

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień BC okręgu ma długość

A. 12 cm

B. 10 cm

C. 4 cm

D. 2 cm

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2013 mat.- z. 15"

Egzamin gimnazjalny 2013 mat.- z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a

B. a, b, c

C. c, a, b

D. b, c, a

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2013 mat.- z. 6"