Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A, B, C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y=2x2-3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. A, B i C

B. Tylko A i C

C. Tylko B i C

D. Tylko A i B

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2018/2019Analiza:

Podstawmy do równania współrzędne x-owe punktów A, B i C i zobaczmy czy otrzymamy odpowiadającą im współrzędną y-kową.

Dla punktu A(-2, 5):

y=2·(-2)2-3=2·4-3=8-3=5

Otrzymaliśmy po postawieniu x=-2 współrzędną y=5, co się zgadza z współrzędnymi punktu A. Punkt A należy do wykresu funkcji.

Dla punktu B(-1, -1):

y=2·(-1)2-3=2·1-3=2-3=-1

Otrzymaliśmy po postawieniu x=-1 współrzędną y=-1, co się zgadza z współrzędnymi punktu B. Punkt B należy do wykresu funkcji.

Dla punktu C(2, 1):

y=2·(2)2-3=2·4-3=8-3=5

Otrzymaliśmy po postawieniu x=2 współrzędną y=5, co się nie zgadza z współrzędnymi punktu C. Punkt C nie należy do wykresu funkcji.

Odpowiedź:

A. A, B i C

B. Tylko A i C

C. Tylko B i C

D. Tylko A i B

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny 2019

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2019.Zadanie z analizą i odpowiedzią

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Egzamin gimnazjalny 2017


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dołącz do grupy na FB

W prezencie od Mikołaja uruchamiamy grupę :). Chcesz mieć wpływ na to co i kiedy pojawia się na obliczu matematyki? Dołącz do grupy zamkniętej, Szczegóły na grupie
Wystartowaliśmy 26.12.2018.

Egzaminy gimnazjalne - archiwum

2015


Zadanie bez odpowiedzi i bez analizy


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2018


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2016


Zadanie z analizą i odpowiedzią

A jeśli Ci mało to możesz zajrzeć:

Egzamin gimnazjalny - wszystkie dostępne zadaniaDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 1 = 7