Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 1

Zadanie 1 (0-1)

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. P F
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody P F

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2018/2019Analiza:

Sprawdźmy zdanie 1.

"Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. " - pierwszy człon zdania jest prawdziwy. W zerowej sekundzie punkt wykresu wskazuje 200 ml. Spójrz na 12 sekundę. Tam odczytujemy wartość 800 ml. Pamiętając, że w butelce początkowo było 200 ml wody, to dolano do niej 600 ml, aby napełnić ją do poziomu 800 ml. Stąd wynika, że w drugiej butelce było 600 ml.

Zdanie 1 jest fałszywe.

Sprawdźmy zdanie 2.

"W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody.". Od 9 do 12 sekundy dolano do 1. butelki 200 ml:

Zadnie 2. jest prawdziwe.

Odpowiedź:

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. P F
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody P F

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny 2019

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2019.Zadanie z analizą i odpowiedzią

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Egzamin gimnazjalny 2017


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dołącz do grupy na FB

W prezencie od Mikołaja uruchamiamy grupę :). Chcesz mieć wpływ na to co i kiedy pojawia się na obliczu matematyki? Dołącz do grupy zamkniętej, Szczegóły na grupie
Wystartowaliśmy 26.12.2018.

Egzaminy gimnazjalne - archiwum

2015


Zadanie bez odpowiedzi i bez analizy


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2018


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2016


Zadanie z analizą i odpowiedzią

A jeśli Ci mało to możesz zajrzeć:

Egzamin gimnazjalny - wszystkie dostępne zadaniaDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

66 ÷ = 11