Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 21

Zadanie 21 (0-2)

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa 3,2. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018


Uwaga!!! Ze względu na fakt, że jest to zadanie na poziomie gimnazjum nie posługuję się tu pojęciami, które od razu narzucają odpowiedź. Ciągi arytmetyczne pojawiają się na etapie Szkoły Średniej, więc zostały tu pominięte.

Analiza:

Dla prostoty obliczeń możemy przyjąć, że mamy dwa zestawy liczb (tzw. trywialny przykład):

4, 4, 4 dla których średnia wynosi 4

oraz 2 i 2 dla których średnia arytmetyczna wynosi 2.

Nasz ostateczny zestaw to 4, 4, 4, 2, 2.

Średnią arytmetyczną otrzymujemy przez zsumowanie WSZYSTKICH liczb i podzieleniu tej sumy przez ich ilość. Co możemy zapisać:

\(\bar{a}=\frac{4+4+4+2+2}{5}\)

Otrzymujemy więc:

\(\bar{a}=\frac{3\cdot4+2\cdot2}{5}\)

\(\bar{a}=\frac{12+4}{5}\)

\(\bar{a}=\frac{16}{5}\)

\(\bar{a}=3,2\)

c.n.d.

Odpowiedź:

Średnia arytmetyczna liczb pochodzących ze zbioru 3 liczb ze średnią arytmetyczną 4, oraz 2 liczb ze średnią arytmetyczną 2 wynosi 3,2.


Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 21
5 (100%) 1 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *