Egz. gim. z mat. 2016 - z. 23: Pojemnik z kremem ma kształt walca

Zadanie 23 (0-3)

Pojemnik z kremem ma kształt walca o promieniu podstawy 4 cm i wysokości 4,5 cm. Po jego otwarciu okazało się, że krem wypełnia tylko wyżłobioną w pojemniku półkulę o promieniu 3 cm. Ile razy objętość tej półkuli jest mniejsza od objętości walca? Zapisz obliczenia.

Pojemnik z kremem ma kształt walca o promieniu podstawy 4 cm
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 23: Pojemnik z kremem ma kształt walca"

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 23: Pojemnik z kremem ma kształt walca
5 (100%) 2 głos[ów]

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 21: Jedenaście piłeczek

Zadanie 21 (0-2)

Jedenaście piłeczek, ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 11, wrzucono do pudełka. Janek, nie patrząc na piłeczki, wyjmuje je z pudełka. Ile najmniej piłeczek musi wyjąć Janek, aby mieć pewność, że przynajmniej jedna wyjęta piłeczka jest oznaczona liczbą parzystą? Odpowiedź uzasadnij.

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 21: Jedenaście piłeczek"

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 21: Jedenaście piłeczek
5 (100%) 3 głos[ów]

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 20: Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu.

Zadanie 20 (0-1)

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu. Punkty: P, S, T, W, Z są środkami jego krawędzi.


Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po złożeniu sześcianu z tej siatki punkt P pokryje się z punktem

A. \(W\)

B. \(Z\)

C. \(T\)

D. \(S\)

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 20: Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu."

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 20: Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu.

5 (100%) 1 głos[ów]Egz. gim. z mat. 2016 - z. 19: Każdy bok kwadratu ABCD

Zadanie 19 (0-1)

Każdy bok kwadratu ABCD podzielono na 3 równe części i połączono kolejno punkty podziału, w wyniku czego otrzymano ośmiokąt (rysunek).

Każdy bok kwadratu ABCD podzielono na 3 równe części
Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Ośmiokąt jest foremny

B. Wszystkie boki ośmiokąta mają taką samą długość.

C. Każdy kąt wewnętrzny ośmiokąta ma miarę 135°.

D. Obwód ośmiokąta jest większy od obwodu kwadratu ABCD.

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 19: Każdy bok kwadratu ABCD"

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 19: Każdy bok kwadratu ABCD
5 (100%) 1 głos[ów]

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1

Zadanie 18 (0-1)

Ewa narysowała kwadrat o boku 1, prostokąt o bokach 2 i 1 oraz kąt prosty o wierzchołku O.

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

Następnie od wierzchołka O kąta prostego odmierzyła na jednym ramieniu kąta odcinek OA o długości równej przekątnej kwadratu, a na drugim ramieniu – odcinek OB o długości równej przekątnej prostokąta.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka AB jest równa

A. \(\sqrt{7}\)

B. \(\sqrt{2}+\sqrt{5}\)

C. \(\sqrt{5}\)

D. \(\sqrt{2}+\sqrt{3}\)

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1"

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 17

Zadanie 17 (0-1)

Punkty \(E\) i \(F\) są środkami boków \(BC\) i \(CD\) kwadratu \(ABCD\) (rysunek).

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny kwiecień 2016


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Pole trójkąta \(FEC\) stanowi \(\frac{1}{8}\) pola kwadratu \(ABCD\). P F
Pole czworokąta \(DBEF\) stanowi \(\frac{3}{8}\) pola kwadratu \(ABCD\). P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 17"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 17
5 (100%) 2 głos[ów]

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 16: Proste KA i KB są styczne do okręgu

Zadanie 16 (0-1)

Proste KA i KB są styczne do okręgu o środku S w punktach A i B, a kąt BMA ma miarę 42° (rysunek).

Proste KA i KB są styczne do okręgu o środku S w punktach A i B,
Źródło CKE, egzamin gimnazjalny 2016


Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Kąt \(\angle AKB\) jest równy

A. \(58^o\)

B. \(52^o\)

C. \(48^o\)

D. \(42^o\)

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 16: Proste KA i KB są styczne do okręgu"

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 16: Proste KA i KB są styczne do okręgu
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 15

Zadanie 15 (0-1)

Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki do gry. Rzucamy jeden raz taką kostką.

Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki do gry
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia nieparzystej liczby oczek jest 2 razy większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek. P F
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszej od 3 jest równe \(\frac{5}{6}\). P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 15"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 15
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 14

Zadanie 14 (0-1)

Kasia ma 6 lat. Średnia arytmetyczna wieku Ani i Pawła jest równa 12 lat

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Średnia arytmetyczna wieku Kasi, Ani i Pawła jest równa

A. \(6\) lat

B. \(9\) lat

C. \(10\) lat

D. \(15\) lat

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 14"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 14

5 (100%) 1 głos[ów]