Tag: <span>egzamin gimnazjalny 2019</span>

Egzamin gimnazjalny 2019 - Arkusz odpowiedzi z analizą

Już jestem w blokach startowych, aby wstawić analizę tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2019.

Poniżej pojawią się odnośniki do zadań:


Zadanie z analizą i odpowiedzią


Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 22

Zadanie 22 (0-3)

Na statku wycieczkowym są 33 miejsca dla pasażerów. Uczniowie klas IIIa i IIIb planują wycieczkę tym statkiem. W każdej z tych klas jest mniej niż 33 uczniów. Aby wszystkie miejsca dla pasażerów były na statku zajęte, należy do wszystkich uczniów klasy IIIa dołączyć uczniów klasy IIIb albo do wszystkich uczniów klasy IIIb dołączyć uczniów klasy IIIa. Ilu uczniów jest w każdej z tych klas? Zapisz obliczenia.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 22"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Z sześcianu o objętości 27 cm3 usunięto jedną kostkę sześcienną o krawędzi 1 cm. Ściana usuniętej kostki należała do ściany sześcianu, ale żaden z wierzchołków tej kostki nie należał do krawędzi sześcianu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni powstałej bryły jest równe

A. 48 cm2

B. 54 cm2

C. 58 cm2

D. 59 cm2

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 20"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Na dwóch bokach trójkąta prostokątnego ABC zbudowano kwadraty. Pole kwadratu zbudowanego na boku BC jest równe 169, a pole kwadratu zbudowanego na boku AC jest równe 25.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok BC ma długość 13. P F
Pole kwadratu zbudowanego na boku AB jest równe 144. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 16"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A, B, C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y=2x2-3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. A, B i C

B. Tylko A i C

C. Tylko B i C

D. Tylko A i B

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 13"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 12

Informacje do zadań 11. i 12.

W ośrodku szkoleniowym są jednakowe stoliki, których blaty mają kształt trapezów równoramiennych, jak przedstawiono na rysunku 1.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Stoliki można ze sobą łączyć na różne sposoby. Na rysunkach przedstawiono trzy przykładowe zestawienia stolików w stoły konferencyjne oraz sposoby ustawienia przy nich krzeseł.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Zadanie 12 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąty trapezu przedstawionego na rysunku 1 mają miary: 60°, 60°, 120°, 120°. P F
Krótsza podstawa tego trapezu jest 2 razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 12"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 11

Informacje do zadań 11. i 12.

W ośrodku szkoleniowym są jednakowe stoliki, których blaty mają kształt trapezów równoramiennych, jak przedstawiono na rysunku 1.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Stoliki można ze sobą łączyć na różne sposoby. Na rysunkach przedstawiono trzy przykładowe zestawienia stolików w stoły konferencyjne oraz sposoby ustawienia przy nich krzeseł.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Zadanie 11 (0-1)

W ośrodku jest 36 stolików. Postanowiono je ustawić w jeden z trzech sposobów pokazanych na powyższych rysunkach.

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się tyle samo miejsc siedzących, ile powstaje po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II.

B. Najmniejszą liczbę miejsc siedzących uzyska się po ustawieniu wszystkich stolików w sposób III.

C. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się 108 miejsc siedzących.

D. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II uzyska się 96 miejsc siedzących.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 11"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Dany jest zestaw liczb: 4, 9, 11, 15, 21.

Do podanych liczb dopisano jeszcze jedną liczbę i wtedy średnia arytmetyczna nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1.

Która liczba została dopisana? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10

B. 12

C. 13

D. 18

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 10"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Do zbiornika wypełnionego w 65% wodą dolano 12 litrów wody. Teraz woda wypełnia 80% pojemności zbiornika.

Ile litrów wody jest teraz w zbiorniku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 52 litry

B. 64 litry

C. 77 litrów

D. 80 litrów

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 8"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Dane są liczby: a=4√3, b=3√8, c=6√2, d=2√6.

Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. a>b

B. b<c

C. a>d

D. c=d

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 7"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał ¼ swoich

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek. P F
Po wycieczce Kacprowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 5"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Dane są liczby:

I. 0,1(47)

II. 0,1552

III. 0,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I, II i III.

B. Tylko I i II.

C. Tylko I i III.

D. Tylko I.

E. Tylko III.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 4"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczono dwa punkty S i T. Odcinek ST podzielono na 12 równych części.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny 2019

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka ST jest równa

A. 1750

B. 1500

C. 1250

D. 1000

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 3"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Zosia zebrała 2 kg malin i wsypała je do trzech takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,05 kg. Pierwszy pojemnik z malinami miał masę 3/4 kg, a masa drugiego pojemnika z malinami była równa 0,70 kg

Ile malin wsypała Zosia do trzeciego pojemnika? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 0,45 kg

B. 0,55 kg

C. 0,60 kg

D. 0,65 kg

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 2"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 1

Zadanie 1 (0-1)

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. P F
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 1"