Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-2)

Rozwiąż nierówność 3x2-16x+16>0

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 27"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 27
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe

A. 1/8

B. 1/5

C. 1/40

D. 1/35

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 5 dm × 3 dm × 2 dm (zobacz rysunek).

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2019

Przekątna KL tego prostopadłościanu jest – z dokładnością do 0,01 dm – równa

A. 5,83 dm

B. 6,16 dm

C. 3,61 dm

D. 5,39 dm

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 21
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Dane są punkty o współrzędnych A=(-2,5) oraz B=(4,-1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

A. 12

B. 6

C. 6√2

D. 2√6

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 20
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f. Na wykresie tej funkcji leżą punkty A=(0,4) i B=(2,2).

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2019

Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem

A. g(x)=x+4

B. g(x)=x-4

C. g(x)=-x-4

D. g(x)=-x+4

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 19
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=-4x+1 i przechodzi przez punkt P(1/2, 0), gdy

A. a=-4 i b=-2

B. a=1/4 i b=-1/8

C. a=-4 i b=2

D. a=1/4 i b=1/2

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 18"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 18
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Proste o równaniach y=(2m+2)x-2019 oraz y=(3m-3)x+2019 są równoległe, gdy

A. m=-1

B. m=0

C. m=1

D. m=5

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 17"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 17
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Sinus kąta ostrego α jest równy 4/5. Wtedy

A. cosα=5/4

B. cosα=1/5

C. cosα=9/25

D. cosα=3/5

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 13
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 10

Informacja do zadań 8.–10.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,-4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f .

Źródło CKE: egzamin maturalny maj 2019

Zadanie 10 (0-1)

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

A. y=-4

B. x=-4

C. y=2

D. x=2

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 10
5 (100%) 4 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 9

Informacja do zadań 8.–10.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,-4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f .

Źródło CKE: egzamin maturalny maj 2019

Zadanie 9 (0-1)

Największa wartość funkcji f w przedziale <1,4> jest równa

A. -3

B. -4

C. 4

D. 0

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 9
5 (100%) 3 głos[ów]