Kategoria: <span>Poziom Podstawowy – marzec</span>

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Rozwiąż równanie:

\frac{6x-1}{3x-2}=3x+2

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 30"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2)

Rozwiąż nierówność

3x(x+1) > x2+x+24

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-1)

Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1+x, 1+2x, 4+3x, 1, jest równa 10. Wtedy

A. x = 6

B. x = 5,5

C. x = 2,5

D. x = 1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-1)

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 5, jest równe

A. \frac{2}{5}

B. \frac{5}{100}

C. \frac{5}{90}

D. \frac{18}{90}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 27"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-1)

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych, w których cyfra 7 występuje dokładnie jeden raz, jest

A. 85

B. 90

C. 100

D. 150

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 26"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

Ostrosłupy prawidłowe trójkątne O1 i O2 mają takie same wysokości. Długość krawędzi podstawy ostrosłupa O1 jest trzy razy dłuższa od długości krawędzi podstawy ostrosłupa O2. Stosunek objętości ostrosłupa O1 do objętości ostrosłupa O2 jest równy

A. 3:1

B. 1:3

C. 9:1

D. 1:9

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Przekątna sześcianu ma długość 5√3. Wtedy objętość tego sześcianu jest równa

A. 125

B. 75

C. 375√3

D. 125√3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 24"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

W trapezie równoramiennym ABCD podstawy AB i CD mają długości równe odpowiednio a i b (przy czym a>b). Miara kąta ostrego trapezu jest równa 30°. Wtedy wysokość tego trapezu jest równa

A. \frac{a-b}{2}\cdot \sqrt{3}

B. \frac{a-b}{6}\cdot \sqrt{3}

C. \frac{a+b}{2}

D. \frac{a+b}{4}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 23"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Dany jest trapez ABCD, w którym boki AB i CD są równoległe oraz C=(3, 5). Wierzchołki A i B tego trapezu leżą na prostej o równaniu y=5x+3. Wtedy bok CD tego trapezu zawiera się w prostej o równaniu

A. y=3x+5

B. y=-\frac{1}{5}x+3

C. y=5x-10

D. y=-\frac{1}{5}x+\frac{28}{5}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 22"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Proste o równaniach y=3ax−2 i y=2x+3a są prostopadłe. Wtedy a jest równe

A. \frac{2}{3}

B. -\frac{1}{6}

C. \frac{3}{2}

D. -5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Dane są punkty M=(6, 0), N=(6, 8) oraz O=(0, 0). Tangens kąta ostrego MON jest równy

A. \frac{4}{3}

B. \frac{6}{10}

C. \frac{3}{4}

D. \frac{8}{10}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Kąt α jest ostry sin \alpha = \frac{4}{5}. Wtedy

A. cos \alpha= \frac{1}{5}

B. cos \alpha=- \frac{1}{5}

C. cos \alpha=- \frac{3}{5}

D. cos \alpha= \frac{3}{5}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Końcami odcinka PR są punkty P=(4,7) i R=(-2, -3). Odległość punktu T=(3, -1) od środka odcinka PR jest równa

A. \sqrt{3}

B. \sqrt{13}

C. \sqrt{17}

D. 6\sqrt{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 18"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Przez punkt przecięcia wysokości trójkąta równobocznego ABC poprowadzono prostą DE równoległą do podstawy AB (zobacz rysunek).

Stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta CDE jest równy

A. 9:4

B. 4:1

C. 4:9

D. 3:2

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 17"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

W romb o boku 2\sqrt{3} i kącie 60° wpisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy

A. 3

B. \frac{1}{2}

C. \frac{3}{4}

D. \frac{3}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Ciąg (an) jest określony wzorem an=(-2)n·n+1 dla każdej liczby naturalnej n≥1. Wtedy trzeci wyraz tego ciągu jest równy

A. -24

B. -17

C. -32

D. -23

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Ciągi (an), (bn) oraz (cn) są określone dla każdej liczby naturalnej n≥1 następująco

  • an= 6n2-n3
  • bn= 2n+13
  • cn= 2n

Wskaż zdanie prawdziwe:

A. Ciąg (an) jest arytmetyczny.

B. Ciąg (bn) jest arytmetyczny.

C. Ciąg (cn) jest arytmetyczny.

D. Wśród ciągów (an), (bn), (cn) nie ma ciągu arytmetycznego

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku O. Miara kąta CAO jest równa 70° (zobacz rysunek). Wtedy miara kąta ABC jest równa

A. 20°

B. 25°

C. 30°

D. 35°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Ciąg (an), określony dla każdej liczby naturalnej n≥1 jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 5, a pierwszy wyraz tego ciągu jest równy (-3). Wtedy iloraz \frac{a_4}{a_2} jest równy

A. \frac{5}{3}

B. 2

C. 6

D. 25

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Ciąg (x, y, z) jest geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Stąd wynika, że y jest równe

A. 3\cdot64

B. \frac{64}{3}

C. 4

D. 3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 11"