Arkusz maturalny - tożsamości trygonometryczne

Arkusz maturalny - tożsamości trygonometryczne

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - tożsamości trygonometryczne.


Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 13

Cosinus kąta ostrego α jest równy \frac{12}{13}. Wtedy:

A. sin \alpha= \frac{13}{12}

B. sin \alpha= \frac{1}{13}

C. sin \alpha= \frac{5}{13}

D. sin \alpha= \frac{25}{169}

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 12

Kąt α∈(0°,180°) oraz wiadomo, że sin\alpha\cdot cos \alpha=-\frac{3}{8}. Wartość wyrażenia (cosα−sinα)2+2 jest równa:

A. \frac{15}{4}

B. \frac{9}{4}

C. \frac{27}{8}

D. \frac{21}{8}

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 13

Wartość wyrażenia 2sin218°+sin272°+cos218° jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 16

Kąt α jest ostry i cos \alpha=\frac{3}{5}. Wtedy:

A. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{16}{15}

B. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{15}{16}

C. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{8}{15}

D. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{6}{20}

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 14

Jeśli m=sin 50°, to:

A. m=sin 40° B. m=cos 40° C. m=cos 50° D. m=tg 50°

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 15

Jeżeli 0o<α<90o oraz tgα=2sinα, to

A.

B.

C.

D.

Zadanie 7 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 31

Kąt α jest ostry i spełnia warunek \frac{2sin\alpha+3cos\alpha}{cos \alpha}=4. Oblicz tangens kąta α.

Zadanie 8 (0-2) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 30

Kąt α jest ostry i . Oblicz wartość wyrażeniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

24 − 16 =