Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż równanie (x2-16)(x3-1)=0.

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 26"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=(a+1)x+11, gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe x=\frac{3}{4}. Stąd wynika, że

A. a=-\frac{41}{3}

B. a=\frac{41}{3}

C. a=-\frac{47}{3}

D. a=\frac{47}{3}

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 5"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Jedną z liczb spełniających nierówność (x-6)·(x-2)2·(x+4)·(x+10)>0 jest

A. -5

B. 0

C. 3

D. 5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura czerwiec poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 3"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Dane są dwa okręgi: okrąg o środku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg o środku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K (zobacz rysunek).

matura poziom podstawowy 2019 zadanie 15: Dane są dwa okręgi: okrąg o środku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg o środku
w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K (zobacz
rysunek).

Źródło: CKE matura poziom podstawowy 2019

Wtedy

A. |OK|=6

B. |OK|=8

C. |OK|=10

D. |OK|=12

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Równanie

A. ma trzy różne rozwiązania: x=1, x=3, x=-2.

B. ma trzy różne rozwiązania: x=-1, x=-3, x=2.

C. ma dwa różne rozwiązania: x=1, x=-2.

D. ma dwa różne rozwiązania: x=-1, x=2.

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Para liczb x=2 i y=2 jest rozwiązaniem układu równań dla

A. a=-1

B. a=1

C. a=-2

D. a=2

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Równość 1/4+1/5+1/a=1 jest prawdziwa dla

A. a=11/20

B. a=8/9

C. a=9/8

D. a=20/11

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Punkt (1, √3) należy do wykresu funkcji y=2√3x+b. Wtedy współczynnik b jest równy

A. 7

B. 3√3

C. -5

D. -√3

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Wskaż liczbę spełniającą nierówność (4-x)(x+3)(x+4)>0

A. 5

B. 16

C. -4

D. -2

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura czerwiec poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 3"