Tag: <span>egzamin ósmoklasisty 2021</span>

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 19

Zadanie 19 (0-3)

Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12 cm i 16 cm. Odcinek AC jest przekątną tego prostokąta. Odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD (patrz rysunek).

Oblicz długość odcinka DS. Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 19"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 18

Zadanie 18 (0-2)

Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 11 złotych. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40 złotych. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 18"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 17

Zadanie 17 (0-2)

Adam mieszka w miejscowości Bocianowo, a jego kolega Bartek – w miejscowości Żabno. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie na godzinę 18:00. Wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17:20. Średnia prędkość jazdy Adama była równa 25[\frac{km}{h}]
.
Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał. O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem? Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 17"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 16

Zadanie 16 (0-2)

Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie 1/2 całej tabliczki, siostrze 5/12 całej tabliczki, a jemu 1/6 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 16"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm2. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 112 cm2

B. 128 cm2

C. 144 cm2

D. 160 cm2

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 15"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Skrzynia ma kształt prostopadłościanu. Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 m i 1,2 m, a wysokość skrzyni jest równa 1 m. Piasek wsypany do skrzyni zajmuje \frac{3}{4} jej pojemności.

Ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 1,8 m3

B. 0,45 m3

C. 1,35 m3

D. 2,4 m3

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 14"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linie cięcia. Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linie cięcia zaznaczyła na zielono.

Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 13"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 12

Zadanie 12 (0-1)

W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°.

Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 38°

B. 42°

C. 45°

D. 48°

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 12"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 11

Zadanie 11 (0-1)

W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Na loterię przygotowano A/B losów wygrywających.

A. 120

B. 25

Wyciągnięto jeszcze jeden los. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi C/D

C. \frac{25}{120}

D. \frac{25}{125}

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 11"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł.

Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 4 zł

B. 5 zł

C. 8 zł

D. 9 zł

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 10"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 9

Informacje do zadań 8. i 9.

Trójki liczb naturalnych a, b i c, które spełniają warunek a2+b2=c2, nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:

a = 2n+1

b = 2n(n+1)

c = 2n2+2n+1

gdzie n oznacza dowolną liczbę naturalną (n ≥ 1). W zadaniach 8. i 9. liczby a, b i c są wyznaczone za pomocą tych wzorów

Zadanie 9 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli najmniejsza z liczb a, b i c jest równa 9, to największa z tych liczb jest równa

A. 41

B. 73

C. 145

D. 181

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 9"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 8

Informacje do zadań 8. i 9.

Trójki liczb naturalnych a, b i c, które spełniają warunek a2+b2=c2, nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:

a = 2n+1

b = 2n(n+1)

c = 2n2+2n+1

gdzie n oznacza dowolną liczbę naturalną (n ≥ 1). W zadaniach 8. i 9. liczby a, b i c są wyznaczone za pomocą tych wzorów

Zadanie 8 (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba a zawsze będzie A/B

Liczby b i c różnią się o C/D

A. parzysta

C. 1

B. nieparzysta

D. n

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 8"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Do liczby (-\sqrt{10}) dodajemy 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Otrzymany wynik jest liczbą

A. większą od 1.
B. dodatnią mniejszą od 1.
C. mniejszą od (– 8).
D. ujemną większą od (– 8).

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 7"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia
podatku
Sposób obliczenia podatku
kwota mniejsza lub równa
85 528 zł
18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,02 zł
kwota większa niż
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie A/B

A. 0,18 ∙ 84 500 – 556,02

B. 0,18 ∙ (84 500 – 556,02)

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie C/D

C. 14 839,02 + 0,32 ּ 85 528

D. 14 839,02 + 0,32 ∙ (97 300 – 85 528)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 6"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 5"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Z reguł działań na potęgach wynika, że:

(200 000)2 = (2·100 000)3 = (2·105 )3 = 23 ·1015

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tych samych reguł wynika, że liczba (60 000 000)3 jest równa

A. 63·1021

B. 6·1021

C. 63·1010

D. 6·1010

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 4"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia \frac{3}{7}+\frac{3}{5} jest liczbą A/B

Wartość wyrażenia \frac{3}{7}-\frac{3}{5} jest liczbą C/D

A. mniejszą od 1

C. ujemną

B. większą od 1

D. dodatnią

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 3"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dane są cztery liczby x, y, t, u zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

x=-62,5+30y=-14,4-12,6t=-12:0,3u=-8,02·6

Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. x

B. y

C. t

D. u

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 2"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.

Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba zdobytych złotych medali stanowi więcej niż jedną trzecią liczby wszystkich zdobytych medali. P F
Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale P F

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 1"