Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 19

Zadanie 19 (0-3)

Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12 cm i 16 cm. Odcinek AC jest przekątną tego prostokąta. Odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD (patrz rysunek).

Oblicz długość odcinka DS. Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 19"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 18

Zadanie 18 (0-2)

Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 11 złotych. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40 złotych. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 18"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 17

Zadanie 17 (0-2)

Adam mieszka w miejscowości Bocianowo, a jego kolega Bartek – w miejscowości Żabno. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie na godzinę 18:00. Wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17:20. Średnia prędkość jazdy Adama była równa 25[\frac{km}{h}]
.
Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał. O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem? Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 17"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 16

Zadanie 16 (0-2)

Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie 1/2 całej tabliczki, siostrze 5/12 całej tabliczki, a jemu 1/6 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 16"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm2. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 112 cm2

B. 128 cm2

C. 144 cm2

D. 160 cm2

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 15"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Skrzynia ma kształt prostopadłościanu. Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 m i 1,2 m, a wysokość skrzyni jest równa 1 m. Piasek wsypany do skrzyni zajmuje \frac{3}{4} jej pojemności.

Ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 1,8 m3

B. 0,45 m3

C. 1,35 m3

D. 2,4 m3

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 14"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linie cięcia. Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linie cięcia zaznaczyła na zielono.

Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 13"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 12

Zadanie 12 (0-1)

W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°.

Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 38°

B. 42°

C. 45°

D. 48°

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 12"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 11

Zadanie 11 (0-1)

W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Na loterię przygotowano A/B losów wygrywających.

A. 120

B. 25

Wyciągnięto jeszcze jeden los. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi C/D

C. \frac{25}{120}

D. \frac{25}{125}

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 11"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł.

Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 4 zł

B. 5 zł

C. 8 zł

D. 9 zł

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 26.05.2021

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z. 10"