Egzamin ósmoklasisty maj 2022

Egzamin ósmoklasisty maj 2022

Arkusz: zadania z egzaminu ósmoklasisty z 25.05.2022.

 

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Zadanie 1 (0-1)

Strona odpowiedzi

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. P F
Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. P F

Zadanie 2 (0-1)

Strona odpowiedzi

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \frac{4^2}{5}-3^2 jest równa

A. -\frac{29}{5}

B. -\frac{22}{5}

C. \frac{7}{5}

D. \frac{61}{5}

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Zadanie 3 (0-1)

Strona odpowiedzi

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Suma wybranych liczb jest równa

A. 714

B. 705

C. 606

D. 327

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Zadanie 4 (0-1)

Strona odpowiedzi

Liczba k jest sumą liczb 323 i 160

Czy liczba k jest podzielna przez 3? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

A.Tak1.cyfrą jedności liczby k jest 3.
ponieważ2.żadna z liczb 323 i 160 nie dzieli się przez 3.
B.Nie3.suma cyfr 3, 4 i 8 jest liczbą podzielną przez 3.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 6 = 1