Tag: <span>egzamin 2022</span>

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki.

Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 19"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Dany jest romb ABCD. Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna AC ma długość 24 cm (zobacz rysunek poniżej).

Oblicz długość przekątnej BD rombu ABCD. Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 18"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7:50 do godziny 8:05.
Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w km/h
Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 17"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali w zrobionym naszyjniku.

Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku. Zapisz obliczenia

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 16"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 15"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 14"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 13"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 12"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 11"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 10"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 9"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 8"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 7"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 6"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 5"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Liczba k jest sumą liczb 323 i 160

Czy liczba k jest podzielna przez 3? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

A.Tak1.cyfrą jedności liczby k jest 3.
ponieważ2.żadna z liczb 323 i 160 nie dzieli się przez 3.
B.Nie3.suma cyfr 3, 4 i 8 jest liczbą podzielną przez 3.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 4"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Suma wybranych liczb jest równa

A. 714

B. 705

C. 606

D. 327

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 3"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \frac{4^2}{5}-3^2 jest równa

A. -\frac{29}{5}

B. -\frac{22}{5}

C. \frac{7}{5}

D. \frac{61}{5}

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 2"

Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. P F
Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. P F

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty 25.05.2022

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z. 1"