NWD

Największy wspólny dzielnik (w skrócie NWD)


 

Algorytm Euklidesa

Jedna z metod wyznaczania NWD dwóch liczb. W podstawowym swoim zakresie wyznacza NWD dla dwóch naturalnych. Poniżej przedstawione zostały narzędzia wyliczające NWD na podstawie algorytmu z dzieleniem modulo, drugi natomiast to klasyczny Euklides.

  1. OBT NWD online (modulo):

2. OBT NWD online (klasyczny euklides):
Arkusz kalkulacyjny został odblokowany do edycji. Maksymalna ilość iteracji jest ograniczona do 294 kroków. NWD obliczone na podstawie algorytmu Euklidesa. Celowo zrezygnowałem z VBA i pętli, aby nie utrudniać w jego interpretacji. Ze względu na niezoptymalizowaną strukturę algorytmu wersja online została wykonana tak, aby użytkownik miał pełną kontrolę nad każdym krokiem obliczeniowym,

 


Czytaj też:

  NWD - wikipedia PL

  Algorytm Euklidesa - wikipedia PL

NWD
Oceń tą treść

0 Comments

  1. Pingback: Skracanie ułamków zwykłych - Oblicz.com.pl