Funkcja liniowa

Definicja:

Funkcją liniową nazywamy funkcję postaci:

gdzie 

W powyższym zapisie

  • nazywany jest współczynnikiem kierunkowym (definiuje czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała),
  • to wyraz wolny, którego wartość wyznacza punkt przecięcia osi - wpółrzędne przecięcia: .

Inaczej mówiąc jest to funkcja wielomianowa stopnia I.

Współczynnik , a dokładnie znak tego współczynnika określa rodzaj funkcji:

  • jeżeli jest dodatni to funkcja jest rosnąca,
  • jeżeli jest ujemny to funkcja jest malejąca,
  • jeżeli jest równy 0 to funkcja jest stała.


Zadania: Funkcja liniowa

Zadanie 1: Funkcja liniowa

1

Na podstawie wzoru funkcji liniowej f(x)
sprawdź:
A) Czy współczynnik kierunkowy jest większy od zera?
B) Czy funkcja liniowa o podanym wzorze jest rosnąca? malejąca? stała?
C) Czy funkcja liniowa o podanym wzorze przecina oś OX?
D) Narysuj wykres funkcji f(x).

Zadanie 1: Funkcja liniowa

One Comment

  1. Pingback: Oblicz’a matematyki – Oblicz.com.pl

Comments are closed.