Funkcja liniowa

Definicja:

Funkcją liniową nazywamy funkcję postaci:

\( f(x)=ax+b\)

gdzie \(a, b, x\in\mathbb{R}\)

W powyższym zapisie

  • \(a\) nazywany jest współczynnikiem kierunkowym (definiuje czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała),
  • \(b\) to wyraz wolny, którego wartość wyznacza punkt przecięcia osi \(OY\) - wpółrzędne przecięcia: \((0,b)\).

Inaczej mówiąc jest to funkcja wielomianowa stopnia I.

Współczynnik \(a\), a dokładnie znak tego współczynnika określa rodzaj funkcji:

  • jeżeli \(a\) jest dodatni to funkcja jest rosnąca,
  • jeżeli \(a\) jest ujemny to funkcja jest malejąca,
  • jeżeli \(a\) jest równy 0 to funkcja jest stała.


Zadania: Funkcja liniowa

Funkcja liniowa
Oceń tą treść

Zadanie 1: Funkcja liniowa

1

Na podstawie wzoru funkcji liniowej f(x)
sprawdź:
A) Czy współczynnik kierunkowy jest większy od zera?
B) Czy funkcja liniowa o podanym wzorze jest rosnąca? malejąca? stała?
C) Czy funkcja liniowa o podanym wzorze przecina oś OX?
D) Narysuj wykres funkcji f(x).

Zadanie 1: Funkcja liniowa

Zadanie 1: Funkcja liniowa

Oceń tą treśćFunkcja liniowa
Oceń tą treść

One Comment

  1. Pingback: Oblicz’a matematyki – Oblicz.com.pl

Comments are closed.