Funkcja liniowa

Definicja:

Funkcją liniową nazywamy funkcję postaci:

\( f(x)=ax+b\)

gdzie \(a, b, x\in\mathbb{R}\)

W powyższym zapisie

 • \(a\) nazywany jest współczynnikiem kierunkowym (definiuje czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała),
 • \(b\) to wyraz wolny, którego wartość wyznacza punkt przecięcia osi \(OY\) - wpółrzędne przecięcia: \((0,b)\).

Inaczej mówiąc jest to funkcja wielomianowa stopnia I.

Współczynnik \(a\), a dokładnie znak tego współczynnika określa rodzaj funkcji:

 • jeżeli \(a\) jest dodatni to funkcja jest rosnąca,
 • jeżeli \(a\) jest ujemny to funkcja jest malejąca,
 • jeżeli \(a\) jest równy 0 to funkcja jest stała.
 • Zadania: Funkcja liniowa

  Funkcja liniowa
  Oceń tą treść

  Zadanie 1: Funkcja liniowa

  1

  Na podstawie wzoru funkcji liniowej f(x)
  sprawdź:
  A) Czy współczynnik kierunkowy jest większy od zera?
  B) Czy funkcja liniowa o podanym wzorze jest rosnąca? malejąca? stała?
  C) Czy funkcja liniowa o podanym wzorze przecina oś OX?
  D) Narysuj wykres funkcji f(x).

  Zadanie 1: Funkcja liniowa

  Zadanie 1: Funkcja liniowa
  Oceń tą treść

  Czytaj też:
  Funkcja liniowa
  Oceń tą treść

  One Comment

  1. Pingback: Oblicz’a matematyki – Oblicz.com.pl

  Comments are closed.