Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 24

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5 jest

A. 12

B. 36

C. 162

D. 243

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Nasza pięciocyfrowa liczba ma postać:

abcde

a może przyjąć tylko 2 wartości: 2 i 5

cyfry od b do e mogą przyjąć wszystkie 3 wartości: 0, 2 i 5.

Aby otrzymać ilość wszystkich liczb złożonych tylko z 0, 2, 5 mnożymy ilości wystąpień pojedynczych cyfr na każdym miejscu w liczbie:

2·3·3·3·3=2·9·9=162

Odpowiedź:

A. 12

B. 36

C. 162

D. 243


Statystyka opisowa

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Tematyczny arkusz maturalny - statystyka opisowa: rachunek prawdopodobieństwa

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - statystyka. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury - poziom podstawowy.

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

× 8 = 32