Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 21

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 5 dm × 3 dm × 2 dm (zobacz rysunek).

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2019

Przekątna KL tego prostopadłościanu jest – z dokładnością do 0,01 dm – równa

A. 5,83 dm

B. 6,16 dm

C. 3,61 dm

D. 5,39 dm

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Przyjrzyjmy się rysunkowi:

Aby obliczyć długość przekątnej graniastosłupa KL zaznaczonej na rysunku poniżej:

możemy skorzystać z Twierdzenia Pitagorasa. Warunek jest jeden. Musimy znaleźć trójkąt prostokątny zawierający odcinek KL. Spójrz poniżej:

Trójkąt KLM jest prostokątny. Możemy skorzystać z Twierdzenia Pitagorasa, Znamy długość jednego boku LM. Aby policzyć KL potrzebujemy jeszcze długość KM. A to szybko obliczymy z trójkąta KNM:

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta KNM:

Ostatecznie z trójkąta KML możemy policzyć KL:

Odpowiedź:

A. 5,83 dm

B. 6,16 dm

C. 3,61 dm

D. 5,39 dm


Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + 3 =