Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 20

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Dane są punkty o współrzędnych A=(-2,5) oraz B=(4,-1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

A. 12

B. 6

C. 6√2

D. 2√6

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Narysujmy rysunek poglądowy.

Z treści zadania wynika, że AB jest bokiem kwadratu. Obliczmy jego długość korzystając z wzoru na długość odcinka:

Musimy poszukać średnicy okręgu wpisanego. Spójrzmy na rysunek poglądowy:

Średnica okręgu ma długość boku kwadratu w którym ten okrąg jest wpisany. Stąd wynika, że długość średnicy jest równa .

Odpowiedź:

A. 12

B. 6

C. 6√2

D. 2√6


Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

90 ÷ = 45