Arkusz maturalny - kombinatoryka

Arkusz maturalny - kombinatoryka

Kombinatoryka w zadaniach maturalnych. Zobacz zadania z kombinatoryki z matur poziom podstawowy z lat poprzednich.

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - KOMBINATORYKA

Zadania maturalne: kombinatoryka

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy 2022, zadanie 27

Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych podzielnych przez 5 jest

A. 9·8·7·2

B. 9·10·10·1

C. 9·10·10·2

D. 9·9·8·1

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy 2021, zadanie 27

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru {1, 2, 3, 7, 8, 9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest

A. 108

B. 60

C. 40

D. 299

Zadanie 3 (0-1) - matura marzec poziom podstawowy 2021, zadanie 26

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych, w których cyfra 7 występuje dokładnie jeden raz, jest

A. 85

B. 90

C. 100

D. 150

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy 2020, zadanie 21

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 24

Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych parzystych, w których występują wyłącznie cyfry 1, 2, 3, jest

A. 54

B. 81

C. 8

D. 27

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 21

Liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 jest

A. 60

B. 45

C. 30

D. 15

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy 2019, zadanie 24

Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5 jest

A. 12

B. 36

C. 162

D. 243

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy 2018, zadanie 24

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?

A. 402

B. 403

C. 203

D. 204Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

35 ÷ = 7