Arkusz maturalny - kombinatoryka

Arkusz maturalny - kombinatoryka

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - kombinatoryka - poziom podstawowy


Zadania maturalne: kombinatoryka

Zadanie 28 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2023, zadanie 28

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest

A. 53

B. 2·43

C. 2·34

D. 35

Zadanie 3 (0-1) - test diagnostyczny wrzesień 2022

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, które są nieparzyste i podzielne przez 25, jest

A. 9⋅9⋅2

B. 9⋅10⋅2

C. 9⋅9⋅4

D. 9⋅10⋅4

Zadanie 5 (0-1) - test diagnostyczny grudzień 2022

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym wszystkie cyfry są różne, jest

A. 9⋅8⋅7⋅6

B. 9⋅9⋅8⋅7

C. 10⋅9⋅8⋅7

D. 9⋅10⋅10⋅10

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2022, zadanie 27

2015

Wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych większych od 300 o wszystkich cyfrach parzystych jest

A. 6⋅10⋅10

B. 3⋅10⋅10

C. 6⋅5⋅5

D. 3⋅5⋅5

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 26

2015

Rozważamy wszystkie liczby naturalne czterocyfrowe, których suma cyfr jest równa 3. Wszystkich takich liczb jest

A. 13

B. 10

C. 7

D. 9

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 27

2015

Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych podzielnych przez 5 jest

A. 9·8·7·2

B. 9·10·10·1

C. 9·10·10·2

D. 9·9·8·1

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 26

2015

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych parzystych jest

A. 9⋅2⋅103

B. 9⋅5⋅103

C. 5⋅104

D. 4⋅105

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 27

2015

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru {1, 2, 3, 7, 8, 9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest

A. 108

B. 60

C. 40

D. 299

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 26

2015

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych, w których cyfra 7 występuje dokładnie jeden raz, jest

A. 85

B. 90

C. 100

D. 150

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2020, zadanie 23

2015

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2020 i podzielnych przez 4?

A. 506

B. 505

C. 256

D. 255

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2020, zadanie 23

2015

Wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych, w których cyfra tysięcy i cyfra setek są większe od 4, a każda z pozostałych cyfr jest mniejsza od 6, jest

A. 4⋅4⋅5⋅5

B. 5⋅4⋅6⋅5

C. 5⋅5⋅6⋅6

D. 4⋅3⋅5⋅4

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 21

2015

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 24

2015

Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych parzystych, w których występują wyłącznie cyfry 1, 2, 3, jest

A. 54

B. 81

C. 8

D. 27

Dlaczego kombinatoryka to skomplikowany dział?
Bo zawsze istnieje n-1 sposobów, aby zrobić coś źle, gdzie n to liczba sposobów wykonania zadania. 😉

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 21

2015

Liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 jest

A. 60

B. 45

C. 30

D. 15

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 24

2015

Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5 jest

A. 12

B. 36

C. 162

D. 243

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 24

2015

Liczba wszystkich dodatnich liczb czterocyfrowych parzystych, w których zapisie nie występują cyfry 0 i 2, jest równa

A. 8⋅8⋅8⋅3

B. 8⋅7⋅6⋅3

C. 8⋅10⋅10⋅4

D. 9⋅8⋅7⋅4

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 24

2015

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?

A. 402

B. 403

C. 203

D. 204

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2017, zadanie 24

2015

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017?

A. 2016

B. 2017

C. 1016

D. 1017

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2016, zadanie 24

2015

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3?

A. 12

B. 24

C. 29

D. 30
Strona https://oblicz.com.pl/arkusz-maturalny-kombinatoryka/ to idealne miejsce dla uczniów szkół średnich, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z matematyki. W ramach strony omówione są najważniejsze zagadnienia z zakresu kombinatoryki, takie jak zasada multiplikacji czy permutacje, co pozwala na przećwiczenie wiedzy z tego przedmiotu.

Strona zawiera również arkusz maturalny z kombinatoryki, który jest doskonałym narzędziem do powtórzenia i przećwiczenia materiału przed egzaminem. Dzięki różnorodnym zadaniom uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności i przygotować się do egzaminu na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 5 =