Zadania posegregowane działami

Poniżej znajdują się arkusze tematyczne z egzaminu ósmoklasisty i matury z matematyki (podstawa). Arkusze można wydrukować lub wygenerować pdf (drukarka pdf musi być obecna w systemie). Arkusze posiadają sporą możliwość edycji:

  • można wybierać zadania, które mają pozostać na arkuszu
  • można zamienić zadania zamknięte na otwarte
  • można usunąć nagłówek
  • można dodać, usunąć lub zmienić wielkość pola odpowiedzi
  • w wersji do druku nie pojawiają reklamy, w wersji online mogą być wyświetlane
  • w wersji podglądu arkusza dostępne są w większości działów tablice pozwalające na wykorzystanie arkuszy do nauki zdalnej

Zdania w miarę możliwości są ciągle aktualizowane.

Zapraszam do polubienia strony oblicz.com.pl na FB, aby mieć informację o nowościach i zmianach w ramach serwisu.

Poziom klasy 7 i 8 oraz gimnazjumPoziom szkoły średniej (PP)
PotęgiPierwiastki
PierwiastkiPotęgi
ProcentyLogarytmy
WykresyProcenty
Doświadczenia losoweWyrażenia algebraiczne
Twierdzenie Pitagorasa Równania iloczynowe
Bryły Równania wymierne
Nierówności I stopnia
Nierówności kwadratowe
Ciągi
Tożsamości trygonometryczne
Kąt wpisany i kąt środkowy w okręgu
Mediana i średnia arytmetyczna
Statystyka opisowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

× 5 = 20