Z czym i kiedy idziemy na egzamin ósmoklasisty?

20 sierpnia 2018 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat Waszym dyrektorom w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których będziecie mogli korzystać na egzaminie ósmoklasisty.

Szczegóły macie tutaj. Ale w skrócie:

Jeżeli zdajecie egzamin na arkuszu dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się to: na ławce podczas każdego egzaminu powinieneś mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Na matematyce dodatkowo wolno Wam posiadać linijkę. Rysunki (pamiętajcie!) wykonujecie długopisem lub piórem, o którym pisałem wyżej.

Osoby słabowidzące oczywiście mogą korzystać ze swoich  przyborów optycznych do użytku codziennego.

W przypadku, gdybyście na czas egzaminu zachorowali lub ulegli wypadkowi to w trakcie egzaminu wolno Wam korzystać z sprzętu medycznego i leków zaleconych przez lekarza. To samo tyczy się chorób przewlekłych

Są sytuacje, kiedy można korzystać z dodatkowych materiałów lub przyborów. Dotyczy to osób niewidomych i słabowidzących oraz uczniów niebędących obywatelami Polski podlegających obowiązkowi nauki ... na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  Szczegóły zostaną podane w szkołach indywidualnie uczniom, których ta tematyka dotyczy. Jeżeli jednak jesteś zainteresowany to odsyłam do komunikatu 

Zapomnijcie o ołówkach czy kalkulatorach. Z tym Was nie dopuszczą do egzaminu.


A teraz kilka terminów:

Jeśli nauka kończy Ci się w semestrze wiosennym to:

Termin główny

  1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

  1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Terminy ogłaszania wyników

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

Z czym i kiedy idziemy na egzamin ósmoklasisty?
5 (100%) 3 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 45 = 51