Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: R, S, T, W. Współrzędne punktów S i W są równe 287 i 311. Odcinek RW jest podzielony na pięć równych części.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Współrzędne punktów R i T różnią się o 24. P F
Współrzędna punktu R jest równa 271. P F

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 4"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Trzej właściciele firmy – Adam, Janusz i Oskar – kupili samochód dostawczy za kwotę 154 000 zł. Kwoty wpłacone przez Adama, Janusza i Oskara są – odpowiednio – w stosunku 2:3:6.

Jaką kwotę wpłacił Janusz? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. 14 000 zł

B. 28 000 zł

C. 42 000 zł

D. 84 000 zł

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 3"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia \frac{5}{7}-\frac{2}{7}\cdot(-\frac{3}{2})

A. -\frac{15}{14}

B. -\frac{9}{14}

C. \frac{2}{7}

D. \frac{8}{7}

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 2"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Zadanie wkrótce dostępne

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 1"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Zadania z egzaminu próbnego ósmoklasisty z czerwca 2020.

Po publikacji arkusza przez CKE zadania będą pojawiały się na stronie.

 

 

Link aktywny, zadanie nieopublikowane

Zadanie bez odpowiedzi i bez analizy

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Liczba \frac{2^{50}\cdot3^{40}}{36^{10}} jest równa

A. 670

B. 645

C. 230·320

D. 210·20

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2019/2020 - Matura maj (09.06.2020) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 2"

Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Wartość wyrażenia x2-6x+9 dla x=\sqrt{3}+3 jest równa

A. 1

B. 3

C. 1+2\sqrt{3}

D. 1-2\sqrt{3}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2019/2020 - Matura maj (09.06.2020) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 1"