Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 2

Zadanie 2 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom –2,3 i ⅓, jest równa

A. \(-2,3 - \frac{1}{3}\) B. \(2,3 - \frac{1}{3}\) C. \(\frac{1}{3}-2,3\) D. \(\frac{1}{3} + 2,3\)

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 2"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 2
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 1

Zadanie 1 (0-1)

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska a czasem wędrówki.

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska.
Źródło CKE

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.

B. W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.

C. Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.

D. O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 1"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 1
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{3}{8}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=log_{\frac{1}{4}} 64\), \(c=log_{\frac{1}{3}} 27\). Iloczyn abc jest równy

A. \(-9\)

B. \(-\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{3}\)

D. \(3\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2
Oceń tą treść

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami
Oceń tą treść

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8

Zadanie 8 (0-1)

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów
Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10 g

B. 20 g

C. 30 g

D. 40 g

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4

Zadanie 4 (0-1)

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5} \approx 2,236\)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

\(\sqrt{20} \approx 2\cdot 2,236\) P F
\(\sqrt{500} \approx 22,36\) P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4
5 (100%) 3 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 3

Zadanie 3 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego \((1-\frac{5}{6})-0,5\) znajduje się między

A. -1 i -0,5

B. -0,5 i 0

C. 0 i 0,5

D. 0,5 i 1

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 3"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 3
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 2

Zadanie 2 (0-1)

Z górnej stacji kolejka wyjeżdża o 1 minutę wcześniej niż z dolnej. Kolejki równocześnie wjeżdżają na pętlę mijania.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość trasy kolejki od dolnej stacji do punktu K jest równa

A. 240 m

B. 450 m

C. 600 m

D. 900 m

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 2"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 2
5 (100%) 2 głos[ów]