Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 16

Zadanie 16 (0-1)

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto |BD| =10 , |BC| =12 i |AC| = 24 (zobacz rysunek).

Matura 2017 W trójkącie ABC...

Długość odcinka DE jest równa

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 16"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 16
5 (100%) 4 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15

Zadanie 15 (0-1)

Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy α ma miarę

Na okręgu o środku w punkcie O - kąt wpisany oparty na średnicy - rysunek do zadania
kąt wpisany oparty na średnicy
A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15
5 (100%) 4 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14

Zadanie 14 (0-1)

Jeśli m=sin 50°, to:

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14
5 (100%) 4 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1)

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

W ciągu arytmetycznym określonym dla n≥1, dane są: i . Wtedy:

Czytaj jako: W ciągu arytmetycznym an określonym dla n≥1, dane są: a1=5 i a2=11.
A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x) określonej wzorem f(x)=ax. Punkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x)

Podstawa potęgi jest równa

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8

Zadanie 8 (0-1)

Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 6

Zadanie 6 (0-1)

Do zbioru rozwiązań nierówności nie należy liczba

A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 6"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 6

5 (100%) 3 głos[ów]