Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód trójkąta ADC jest równy

A. 10√3 cm

B. 20√3 cm

C. (5+5√3) cm

D. (15+5√3) cm

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 14"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.

Sklep Alfa
Płacisz tylko 2/3
ceny.
Sklep Beta
Obniżka o 30%.
Sklep Gamma
Ścinamy ćwierć ceny.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po obniżce cena łyżew figurowych była

A. najniższa w sklepie Alfa.

B. najniższa w sklepie Beta.

C. najniższa w sklepie Gamma

D. taka sama w trzech sklepach.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 13"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Zadanie wkrótce dostępne

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 12"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Kąt ostry rombu ma miarę 60°, a bok tego rombu ma długość równą 4 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne. P F
Pole tego rombu jest równe 8√3 cm2. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 11"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: P=\frac{(x+y)\cdot h}{2}, gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu.

Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

A. x=\frac{P}{2}-hy

B. x=\frac{P}{2h}-y

C. x=2P-hy

D. x=\frac{2P}{h}-y

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 10"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę.

Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 9"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Na diagramie przedstawiono wyniki (w centymetrach) uzyskane przez zawodników uczestniczących w finale konkursu skoku wzwyż.

Ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej arytmetycznej wyników wszystkich uczestników finału tego konkursu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 8"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Która z podanych niżej liczb nie jest równa 315? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 3·314

B. 39·36

C. 317:9

D. (35)3

E. 915:3

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 7"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia \sqrt{3}(\sqrt{27}-\sqrt{12})

A. \sqrt{3}

B. 3

C. \sqrt{45}

D. \sqrt{69}

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 6"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Zadanie wkrótce dostępne

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 5"