Twierdzenie cosinusów

Definicja:

W trójkącie kwadrat długości dowolnego boku jest równy sumie kwadratów długości pozostałych boków, pomniejszonej o podwójny iloczyn długości tych boków oraz cosinusa kąta zawartego między nimi.


Załóżmy, że . Otrzymujemy trójką prostokątny. Ponieważ , to równanie przyjmuje postać . W ten sposób wyprowadziliśmy wzór na Twierdzenie Pitagorasa.

trojkat-prostokatny

Dla powyższego trójkąta mamy następujące relacje:

obserwuj na Twitterze

One Comment

  1. Pingback: Twierdzenie Pitagorasa - planimetria - Oblicz.com.pl

Comments are closed.