Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 17

Zadanie 17 (0-1) Obwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy A. \((3+\frac{\sqrt{3}}{2})a\) B. \((2+\frac{\sqrt{2}}{2})a\) C. \((3+\sqrt{3})a\) D. \((2+\sqrt{2})a\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 17Oceń tą treść