Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 16

Zadanie 16 (0-1) W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto |BD| =10 , |BC| =12 i |AC| = 24 (zobacz rysunek). Długość odcinka DE jest równa A. \(22\) B. \(20\) C. \(12\) D. \(11\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 165 (100%) 4 głos[ów]