Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 9. (0–1)

Zadanie 9 (0-1)

Państwo Nowakowie mają trzy córki i jednego syna. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10 lat, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8 lat.

Ile lat ma syn państwa Nowaków? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 9

B. 11

C. 12

D. 16

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 9. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 9. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 21

Zadanie 21 (0-2)

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa 3,2. Zapisz obliczenia.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 21"
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 21
5 (100%) 4 głos[ów]