Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{1-2x}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział

A. \(\lgroup -\infty , \frac{1}{6} \rgroup\)

B. \(\lgroup -\infty , \frac{2}{3} \rgroup\)

C. \(\lgroup \frac{1}{6} , +\infty \rgroup\)

D. \(\lgroup \frac{2}{3} , +\infty \rgroup\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 5 (0-1)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\)?

A. \(14\)

B. \(15\)

C. \(16\)

D. \(17\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12
Oceń tą treść