Pierwiastki

Pierwiastki - Definicja:

Pierwiastkiem n-stopnia z liczby x nazywamy taką liczbę a, która podniesiona do n-tej potęgi jest równa x.

\(a^n=x\)

co można zapisać jako:

\(a=\sqrt[n]{x}\)

Liczba x w powyższym zapisie nazywana jest tekże liczbą podpierwiastkową.

Czytaj dalej"Pierwiastki"

Oceń tą treść

Popularne pierwiastki - wyciąganie liczby przed znak pierwiastka

Tabela pierwiastków kwadratowych

Szukaj pierwiastka - wpisz liczbę podpierwiastkową. Tabela zostanie przeszukana pod kątem podanej liczby.

Czytaj dalej"Popularne pierwiastki - wyciąganie liczby przed znak pierwiastka"
Popularne pierwiastki - wyciąganie liczby przed znak pierwiastka
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloraz \(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75} \cdot \sqrt{3}}\) jest równy

A. \(\frac{2 \sqrt{3}}{15}\)

B. \(\frac{2}{5}\)

C. \(\frac{4 \sqrt{3}}{15}\)

D. \(\frac{4}{5}\)

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 7"

Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 7
4.2 (84%) 5 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną. P F
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 3"

Egzamin gimnazjalny 2018 mat.- z. 3
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 18

Zadanie 18 (0-1)

Prostokąt o wymiarach \(3\sqrt{3}\) cm i \(5\sqrt{3}\) cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole jednego kwadratu jest równe

A. \(1\) cm3 B. \(\sqrt{3}\) cm3 C. \(\sqrt{45}\) cm3 D. \(3\) cm3
Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 18"
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 18
4.2 (83.33%) 6 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Dane są trzy wyrażenia:

I. \((2\sqrt{3})^2\) II. \(2\sqrt{2}\cdot4\sqrt{2}\) III. \(\frac{4\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\)

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 7"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 7
5 (100%) 8 głos[ów]

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1

Zadanie 18 (0-1)

Ewa narysowała kwadrat o boku 1, prostokąt o bokach 2 i 1 oraz kąt prosty o wierzchołku O.

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

Następnie od wierzchołka O kąta prostego odmierzyła na jednym ramieniu kąta odcinek OA o długości równej przekątnej kwadratu, a na drugim ramieniu – odcinek OB o długości równej przekątnej prostokąta.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka AB jest równa

A. \(\sqrt{7}\)

B. \(\sqrt{2}+\sqrt{5}\)

C. \(\sqrt{5}\)

D. \(\sqrt{2}+\sqrt{3}\)

Czytaj dalej"Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1"

Egz. gim. z mat. 2016 - z. 18: Ewa narysowała kwadrat o boku 1
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016: zadanie 5

Zadanie 5 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \(\sqrt[3]{81 \cdot 64}\) jest równa

A. \(72\)

B. \(36\)

C. \(24\sqrt[3]{3}\)

D. \(12\sqrt[3]{3}\)

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016: zadanie 5"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016: zadanie 5
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4

Zadanie 4 (0-1)

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5} \approx 2,236\)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

\(\sqrt{20} \approx 2\cdot 2,236\) P F
\(\sqrt{500} \approx 22,36\) P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4
5 (100%) 5 głos[ów]