Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Funkcja liniowa określona jest wzorem dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś w punkcie

B. Funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś w punkcie

C. Funkcja jest rosnąca i jej wykres przecina oś w punkcie

D. Funkcja jest rosnąca i jej wykres przecina oś w punkcie

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Równanie

A. ma trzy rozwiązania: x=−2, x=0, x=2

B. ma dwa rozwiązania: x=0, x=-2

C. ma dwa rozwiązania: x=−2, x=2

D. ma jedno rozwiązania: x=0

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 7"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A. 865,00 zł

B. 850,15 zł

C. 1000,00 zł

D. 977,50 zł

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 3"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Liczba 2log36-log34 jest równa

A. 4

B. 2

C. 2log32

D. log38

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 1"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 34

Zadanie 34 (0-4)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa , a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe . Oblicz objętość tego ostrosłupa.


Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 34"