Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1)

Dany jest sześcian ABCDEFGH. Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).

Tangens kąta, jaki odcinek PH tworzy z płaszczyzną ABCD, jest równy

A. \frac{\sqrt{2}}{2}

B. \frac{1}{2}

C. 1

D. \sqrt{2}

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 23"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1)

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat ABCD o boku długości 4. Krawędź boczna DS jest prostopadła do podstawy i ma długość 3 (zobacz rysunek).

Pole ściany BCS tego ostrosłupa jest równe

A. 20

B. 10

C. 16

D. 12

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 22"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC|. Kąt między ramionami tego trójkąta ma miarę 44°. Dwusieczna kąta poprowadzona z wierzchołka A przecina bok BC tego trójkąta w punkcie D. Kąt ADC ma miarę

A. 78°

B. 34°

C. 68°

D. 102°

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 20"