Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

 

 

Zadanie na chwilę obecną niedostępne

 

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

 

Zadanie z analizą i odpowiedziąOceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Jeżeli \(0^o< \alpha<90^o\) oraz \(tg\alpha=2sin\alpha\), to

A. \(cos\alpha=\frac{1}{2}\)

B. \(cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

C. \(cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

D. \(1\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{3}{8}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy

A. \(-\frac{\sqrt{3}}{3}\)

B. \(-\frac{4}{5}\)

C. \(-1\)

D. \(-\frac{5}{4}\)

Źródło CKE matura - poziom podstawowy 2015

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\)?

A. \(14\)

B. \(15\)

C. \(16\)

D. \(17\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Suma wszystkich pierwiastków równania \((x+3)(x+7)(x-11)=0\) jest równa

A. \(-1\)

B. \(21\)

C. \(1\)

D. \(-21\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Układ równań \(\left\{ \begin{array}{ll} x-y=3 \\ 2x+0,5y=4 \end{array} \right.\) opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. \(\)zbiór pusty.

B. \(\)dokładnie jeden punkt.

C. \(\)dokładnie dwa różne punkty.

D. \(\)zbiór nieskończony.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Równość \(\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}\) zachodzi dla

A. \(m=5\)

B. \(m=4\)

C. \(m=1\)

D. \(m=-5\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A. \(1000\cdot(1-\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100})\)

B. \(1000\cdot(1+\frac{19}{100}\cdot\frac{4}{100})\)

C. \(1000\cdot(1+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100})\)

D. \(1000\cdot(1-\frac{19}{100}\cdot\frac{4}{100})\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 3"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=log_{\frac{1}{4}} 64\), \(c=log_{\frac{1}{3}} 27\). Iloczyn abc jest równy

A. \(-9\)

B. \(-\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{3}\)

D. \(3\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2"

Oceń tą treść